Anunț publicitar privind achiziționarea: Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Ciucea jud. Cluj