ANUNȚ – Reducere cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale aferent contractului de furnizare încheiat + Cerere + Declarație