Dispoziția nr . 29 / 05.02.2020 Privind constituirea comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul/examenul de promovare in grad profesional pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Ciucea, jud. Cluj

Dispozitia 29

Scroll to Top