Dispoziția nr . 31 / 13.02.2020 privind aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade / trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciucea , judetul Cluj

Dispozitia 31

Scroll to Top