Dispoziția nr . 36 / 21.02.2020 Privind constituirea comisiei de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul de promovare in grad /trepte profesionale pentru personalul contractual din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Ciucea, jud. Cluj

Dispozitia 36

Scroll to Top