Dispoziția nr. 73 / 17.12.2021 privind desemnarea d-nei Mocan Laura, referent, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei Ciucea, persoană responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere și declaratiile de interese

Scroll to Top