Dispoziția nr. 80 / 03.11.2020 privind delegarea atribuţiilor de stare civilă D-nei Piscoi Rodica consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciucea, judeţul Cluj şi D-lui Goia Cătălin Ilie –viceprimarul comunei Ciucea ,judeţul Cluj

Dispozitia 80

Scroll to Top