HCL nr. 14 din 29.06.2020 Stabilirea destinatiei si cuantumului unor cheltuieli aprobate in bugetul initial al Comunei Ciucea

HCL 14

Scroll to Top