HCL nr. 17 din 28.07.2020 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciucea, judeţul Cluj

HCL 17

Scroll to Top