HCL nr. 18 din 28.07.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii prelungirii duratei de executie si de implementare a proiectului din contractul de finanțare nr. C0720RM00011761300484/20.12.2017 și a solicitării prelungirii Scrisorii de garanţie a restituirii avansului nr. IG183300106 din data de 19.03.2018, emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA, pentru avansul prevăzut în contractul de finantare nr. C0720RM00011761300484/20.12.2017 aferent proiectului „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CIUCEA, JUDETUL CLUJ», finantat în condiţiile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Sub-măsurii 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

HCL 18

Scroll to Top