HCL nr. 35 din 17.11.2020 privind complectarea si modificarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Ciucea

HCL 35

Scroll to Top