HCL nr. 36 din 17.11.2020 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV- 2020 si actualizarea programului anual de investitii pentru anul 2020

HCL 36

Scroll to Top