HCL nr. 39 din 17.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ciucea in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “O.Goga” Ciucea și in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii

HCL 39

Scroll to Top