Comuna Ciucea

pagina oficială a Primăriei Ciucea

Pagina cetăteanului Venim în sprijinul dumneavoastră ! Pentru o informare cât mai rapidă aici veti găsi informatii utile despre activitatea Primăriei Ciucea în sprijinul cetăteanului. Acasă     Cetătean     Primăria     Consiliul Local      Taxe si Impozite Locale    Contact © 2018 Comuna Ciucea

Pentru vizualizarea documentelor atasate acestui site aveti nevoie de Acrobat Reader.

A N U N T   Comuna Ciucea, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra luarii de catre APM Cluj a deciziei de a nu solicita evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului, pentru proiectul: “Reabilitare retele de apa in comuna Ciucea”, propus a fi  ampalsat in com. Ciucea, nr.fn, conform plan de situatie si plan de incadrare in zona, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj, calea Dorobantilor nr.99, in zilele de luni – intre orele 09.00 – 16.30, marti – vineri – intere orele 9.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.